CONDIȚII DE UTILIZARE

Bine ați venit la www.ebaymainstreet.com și versiunile sale locale (cum ar fi www.ebaymainstreet.com/fr/sengage)

Dacă accesați site-ul eBay Main Street („eBay Main Street”), sunteți de acord cu următoarele Condiții de utilizare și cu toate politicile postate pe site-urile noastre și confirmați că ați citit  Notificarea eBay Main Street privind confidențialitatea și modulele cookie.

 • Dacă locuiți în Regatul Unit, încheiați un contract cu eBay (UK) Limited, 5 New Street Square, Londra, EC4A 3TW, Regatul Unit, număr TVA GB 782 3254 24. 
 • Dacă locuiți în afara Regatului Unit, dar în cadrul Uniunii Europene, încheiați un contract cu eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germania (număr TVA DE 200081785).
 • Dacă locuiți în Statele Unite, încheiați un contract cu eBay, Inc, 2065 Hamilton Ave, San Jose, CA, 95125, S.U.A.
 • Dacă locuiți în Canada, încheiați un contract cu eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada.
 • Dacă locuiți în India, încheiați un contract cu eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315.
 • Dacă locuiți în altă parte, încheiați un contract cu eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastraße 15-17, 3005 Bern, Elveția.

Aceste Condiții de utilizare sunt valabile începând din 10 decembrie 2018 sau de la data înregistrării (dacă înregistrarea are loc după 10 decembrie 2018).

Vă rugăm să rețineți că aceste Condiții de utilizare includ prevederi care reglementează modul în care sunt rezolvate reclamațiile dintre dvs. și noi (consultați secțiunile Răspundere, Litigii de natură juridică și Prevederi generale de mai jos). Includ și un Acord de arbitraj, care va impune, cu anumite excepții, să trimiteți reclamațiile făcute împotriva noastră sau a agenților noștri spre un proces de arbitraj obligatoriu și definitiv, cu excepția cazului în care alegeți să renunțați la Acordul de arbitraj (consultați Litigii de natură juridică, secțiunea B („Acord de arbitraj”)). Dacă alegeți să renunțați: (1) veți putea face reclamații împotriva noastră sau a agenților noștri doar în mod individual, și nu în calitate de reclamant sau de membru al oricărei clase sau acțiuni ori proceduri reprezentative și (2) veți avea dreptul de a solicita o măsură reparatorie (inclusiv compensații monetare, dispoziții și hotărâri declarative) doar în mod individual. 

Utilizarea eBay Main Street

Acceptați eBay Main Street „ca atare” și alegeți să participați în mod voluntar la evenimentele din cadrul programului pentru membri eBay Main Street incluzând, dar fără a se limita la orice evenimente eBay Main Street sau alte evenimente similare pe care eBay le-ar putea organiza la nivel local („Evenimente”) pe propriul risc. Scopul programului pentru membri eBay Main Street este de a vă oferi informații și de a vă ajuta să luați măsuri împotriva reglementărilor guvernamentale care afectează capacitatea dvs. de a tranzacționa pe eBay.

Este posibil ca eBay Main Street, angajații, afiliații, agenții săi și alți parteneri terță („eBay” sau „noi”) să organizeze sau să promoveze întâlniri într-o gamă largă de locații, cu principalul scop de a discuta probleme de politică și alte subiecte cu rolul de a crește gradul de cunoaștere a problemelor care afectează piața eBay. eBay ar putea sau nu să supravegheze aceste Evenimente și să se implice, în orice mod, în acțiunile participanților la aceste Evenimente. Ca urmare, eBay nu exercită control asupra identității sau a acțiunilor persoanelor care participă la aceste Evenimente. Toți participanții trebuie să fie prudenți și sa dea dovadă de discernământ când participă la un Eveniment.

Abuzarea eBay Main Street

S-ar putea să vă limităm accesul la eBay Main Street și la Evenimentele sale și să luăm măsuri legale sau de natură tehnică pentru a interzice accesul persoanelor la eBay Main Street, în cazul în care considerăm că ar putea crea probleme sau acționa în mod contrar prevederilor politicilor noastre.

Informații personale

Dacă folosiți eBay Main Street, vă exprimați acordul cu colectarea, transferul, stocarea și utilizarea informațiilor dvs. personale de către eBay Main Street pe serverele din Statele Unite, așa cum este descris mai jos în Notificarea privind confidențialitatea și modulele cookie.

Autorizarea de a vă contacta; Înregistrarea apelurilor

Este posibil ca eBay să vă contacteze în legătură cu stabilirea consimțământului, utilizând apeluri automate sau preînregistrate și mesaje text la orice număr de telefon pe care l-ați furnizat, pentru: (i) a vă anunța în legătură cu anumite Evenimente sau alte activități similare; (ii) a vă remedia problemele legate de contul dvs.; (iii) a vă solicita părerea prin intermediul sondajelor sau a chestionarelor sau (iv) a vă oferi în alt mod soluții pentru problemele legate de contul dvs. sau pentru a pune în aplicare aceste Condiții de utilizare, politicile noastre, legile în vigoare sau alt acord pe care l-am putea încheia cu dvs. S-ar putea aplica taxe standard pe minut pentru apeluri sau mesaje și ar putea fi incluse taxe suplimentare, dacă depășiți limitele planului de date. Dacă nu doriți să primiți astfel de comunicări, puteți schimba oricând preferințele de comunicare, inclusiv să vă dezabonați de la orice comunicate trimise prin e-mail sau să vă ajustați modul de gestionare a abonamentului în contul Centrul de abonamente eBay Main Street, răspunzând cu „STOP” la orice mesaj sau trimițând un e-mail la [email protected] în care solicitați schimbarea preferințelor de comunicare.

Este posibil ca eBay să partajeze numărul dvs. de telefon cu furnizorii săi de servicii autorizați, în conformitate cu prevederile din Notificarea privind confidențialitatea și modulele cookie. Acești furnizori de servicii v-ar putea contacta folosind apeluri automate sau preînregistrate și mesaje text, doar în modurile autorizate de eBay Main Street, în scopurile menționate mai sus.

eBay ar putea, fără o notificare sau o avertizare prealabilă și la propria discreție, monitoriza și înregistra convorbirile telefonice între dvs. sau orice altă persoană care acționează în numele dvs. și eBay sau agenții săi în scopuri de instruire și control al calității sau pentru propria sa protecție.

Răspundere

S-ar putea sau nu să controlăm, să cenzurăm sau să supraveghem informațiile sau comentariile oferite de participanții la Evenimente sau comunicările dintre participanți. S-ar putea ca unele comentarii ale utilizatorilor să vi se pară ofensive, rău intenționate, neprecise sau înșelătoare. Prin urmare, nu veți atrage răspunderea eBay pentru acțiunile sau lipsa capacității de a acționa a altor utilizatori, inclusiv orice comunicări între dvs. și alți utilizatori. Ne despăgubiți pe noi (și funcționarii, directorii, agenții, subsidiarele, asocierile în participațiune, angajații și partenerii noștri) și nu înaintați reclamații, cereri sau despăgubiri pentru daune (directe și indirecte) de niciun fel, cunoscute și necunoscute, care ar putea apărea în urma sau în legătură cu astfel de litigii.

Dacă aveți domiciliul în California, renunțați la secțiunea 1542 a Codului Civil din California, care menționează: „O exonerare generală nu implică și pretențiile pe care creditorul nu le cunoaște și pe care nu le consideră a fi în favoarea sa în momentul executării exonerării, care, dacă nu au fost aduse la cunoștința acestuia, trebuie să îi fi afectat material soluționarea stabilită împreună cu debitorul”.

În măsura permisă de legislație, declinăm în mod explicit toate garanțiile, reprezentările și condițiile, explicite sau implicite, inclusiv cele referitoare la calitate, vandabilitate, calitate comercială, durabilitate, conformitate cu un anumit scop și cele care reies din lege. Nu ne asumăm nicio răspundere, pe bază de contract, din culpă (inclusiv neglijență), pentru nicio pierdere, de natură monetară (inclusiv profit), a fondului comercial sau a reputației și nici pentru daune speciale, indirecte sau derivate apărute în urma utilizării de către dvs. a Site-ului, chiar dacă ne anunțați sau dacă am putea anticipa în mod rezonabil apariția unei astfel de daune. Unele jurisdicții nu permit clauze de declinare a responsabilității sau de excludere a daunelor. Prin urmare, este posibil ca astfel de clauze de declinare a responsabilității și excluderi să nu vi se aplice.

Niciun conținut din aceste Condiții de utilizare nu limitează sau exclude răspunderea noastră față de denaturarea frauduloasă a adevărului, deces sau vătămare corporală, care apar în urma neglijenței noastre, a agenților sau a angajaților noștri sau orice altă răspundere care nu poate fi limitată sau exclusă prin lege.

În ciuda paragrafului anterior și în măsura permisă de reglementările în vigoare, dacă suntem declarați responsabili, răspunderea noastră față de dvs. și de terți (fie prin contract, din culpă, neglijență, răspundere strictă din culpă, prin statut sau în alt mod) este limitată la: cincizeci de dolari americani (50 USD) pentru cetățenii din S.U.A., patruzeci de lire (40 GBP) pentru cetățenii din Regatul Unit, patruzeci și cinci de euro (45 EUR) pentru cetățenii din UE.

Litigii de natură juridică

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ SECȚIUNE. VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE ȘI VA AVEA UN IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MODULUI ÎN CARE SUNT SOLUȚIONATE RECLAMAȚIILE ÎNTRE DVS. ȘI EBAY.

Dvs. și eBay sunteți de acord că orice reclamație sau litigiu legal sau echitabil apărut, sau care ar putea apărea, între dvs. și eBay (inclusiv orice reclamație sau litigiu între dvs. și un agent terță parte al eBay) care are legătură în orice mod sau apare ca urmare a acestei versiuni sau a unor versiuni anterioare a Condițiilor de utilizare, utilizării sau accesării de către dvs. a programului pentru membri eBay Main Street, oricăror evenimente sau activități sau  acțiunile eBay sau ale agenților săi sau ale oricăror produse, vor fi soluționate în conformitate cu prevederile stabilite în această secțiune „Litigii de natură juridică”.

A. Legislația aplicabilă

Sunteți de acord că, dacă locuiți în Statele Unite, cu excepția cazului în care acest lucru intră în contradicție cu sau nu este permis de legislația federală, legislația Statului Utah, fără a ține cont de normele privind conflictele de legi, va reglementa aceste Condiții de utilizare și orice reclamație sau litigiu care a apărut sau ar putea apărea între dvs. și eBay, cu excepția cazurilor prevăzute în acest Acord de utilizare.

Dacă locuiți în Regatul Unit, acest acord este reglementat de legislația din Anglia și Țara Galilor.

Dacă locuiți într-o țară din Uniunea Europeană, cu excepția Regatului Unit, orice reclamații, litigii sau orice probleme survenite în urma sau în legătură cu aceste Condiții de utilizare vor fi reglementate și interpretate, din toate punctele de vedere, în conformitate cu legislația stipulată ca fiind legislația aplicabilă în Acordul de utilizare dintre dvs. și eBay în legătură cu utilizarea Serviciilor eBay.

B. Acord de arbitraj

Dvs. și eBay sunteți de acord că toate litigiile sau reclamațiile apărute, sau care ar putea apărea, între dvs. și eBay (inclusiv orice litigii sau reclamații între dvs. și un agent terță parte al eBay) care are legătură în orice mod sau apare ca urmare a acestei versiuni sau a unor versiuni anterioare a Condițiilor de utilizare, utilizării sau accesării de către dvs. a programului pentru membri eBay Main Street, oricăror evenimente sau activități sau  acțiunile eBay sau ale agenților săi sau ale oricăror produse, vor fi soluționate exclusiv prin arbitraj definitiv și obligatoriu, și nu în instanță. Alternativ, puteți intenta reclamațiile în tribunalul pentru reclamații cu valoare redusă, dacă reclamațiile dvs. îndeplinesc condițiile și atât timp cât problema rămâne într-un astfel de tribunal și progresează doar în mod individual (necolectiv, nereprezentativ). Legea federală privind arbitrajul reglementează interpretarea și punerea în aplicarea a acestui Acord de arbitraj.

1. Interzicerea acțiunilor colective și reprezentative și a măsurilor compensatorii neindividualizate DVS. ȘI EBAY SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICARE DINTRE NOI AM PUTEA DEPUNE RECLAMAȚII UNUL ÎMPOTRIVA CELUILALT DOAR ÎN MOD INDIVIDUAL, ȘI NU ÎN CALITATE DE RECLAMANT SAU MEMBRU AL ORICĂREI CLASE PRETINSE SAU ACȚIUNI ÎN CALITATE DE PROCUROR GENERAL REPREZENTATIV SAU PRIVAT. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ATÂT DVS., CÂT ȘI EBAY, CONVENIȚI ALTFEL, ESTE POSIBIL CA ARBITRAJUL SĂ NU INCLUDĂ SAU SĂ REUNEASCĂ RECLAMAȚII FĂCUTE DE MAI MULTE PERSOANE SAU GRUPURI ȘI S-AR PUTEA SĂ NU PREZIDEZE ÎN ALT MOD NICIO FORMĂ DE ACȚIUNE ÎN CALITATE DE PROCUROR GENERAL CONSOLIDAT, REPREZENTATIV, COLECTIV SAU PRIVAT. DE ASEMENEA, ESTE POSIBIL CA ARBITRUL SĂ ACORDE DESPĂGUBIRI (INCLUSIV DE NATURĂ MONETARĂ, DISPOZIȚII ȘI HOTĂRÂRI DECLARATIVE) DOAR ÎN FAVOAREA PĂRȚII INDIVIDUALE CARE SOLICITĂ O MĂSURĂ REPARATORIE ȘI DOAR ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE NECESARĂ OFERIREA ACESTEIA ÎN FUNCȚIE DE RECLAMAȚIILE INDIVIDUALE ALE PĂRȚII RESPECTIVE. ORICE MĂSURI REPARATORII ACORDATE NU POT AFECTA ALȚI UTILIZATORI. Dacă un tribunal decide că legislația în vigoare împiedică aplicarea oricărora dintre limitările acestui paragraf în ceea ce privește o anumită reclamație de despăgubire, atunci reclamația respectivă (și doar aceasta) trebuie retrasă din arbitraj și poate fi intentată în instanță, în conformitate cu dreptul dvs. și al eBay de a contesta decizia tribunalului. Toate celelalte reclamații vor fi supuse procesului de arbitraj.

2. Proceduri de arbitraj

Arbitrajul este mai informal decât un proces intentat în tribunal. Arbitrajul folosește un arbitru neutru, în locul unui judecător sau al unui jurat, iar revizuirea unei hotărâri de arbitraj în tribunal este foarte limitată. Totuși, un arbitru poate acorda aceleași daune și măsuri compensatorii, în mod individual, pe care un tribunal le poate acorda unei persoane fizice. Un arbitru trebuie să aplice Condițiile de utilizare la fel ca un tribunal. Soluționările tuturor problemelor vor fi stabilite de arbitru, cu excepția problemelor legate de capacitatea de arbitraj, scopul sau capacitatea de punere în aplicare a acestui Acord de arbitraj sau interpretarea Secțiunii 1 a acestui Acord de arbitraj („Interzicerea acțiunilor colective și reprezentative și a măsurilor compensatorii neindividualizate”), care vor fi stabilite de o instanță competentă.

Arbitrajul va fi efectuat de American Arbitration Association („AAA”), în conformitate cu regulile și procedurile sale, inclusiv cu regulile de arbitraj pentru consumatori ale AAA (după cum este cazul), astfel cum au fost modificate prin prezentul Acord de arbitraj. Regulile AAA sunt disponibile pe  www.adr.org sau apelând AAA la 1-800-778-7879. Utilizarea cuvântului „arbitru” în această dispoziție nu trebuie interpretată ca limitând numărul de arbitrii care prezidează un arbitraj. Regulile AAA vor reglementa numărul de arbitrii care pot prezida un arbitraj desfășurat în conformitate cu acest Acord de arbitraj.

O parte care intenționează să apeleze la arbitraj trebuie mai întâi să-i trimită celeilalte părți, printr-o scrisoare cu confirmare de primire, un Aviz de litigiu („Aviz”) în formă completă. Puteți descărca un model de Aviz. Avizul către eBay trebuie trimis la eBay Inc., Attn: Litigation Department, Re: Notice of Dispute, 583 W. eBay Way, Draper, UT 84020. eBay va trimite orice Aviz adresat dvs. la adresa fizică pe care ați înregistrat-o în contul eBay. Este responsabilitatea dvs. să păstrați adresa fizică actualizată. Toate informațiile solicitate în Aviz trebuie furnizate, inclusiv o descriere a naturii și a temeiului reclamațiilor și cererilor invocate de parte.

Dacă dvs. sau eBay nu puteți rezolva revendicările descrise în Aviz în termen de 30 de zile de la trimiterea Avizului, dvs. sau eBay puteți iniția proceduri de arbitraj. Puteți găsi un formular pentru inițierea unei proceduri de arbitraj pe site-ul AAA la www.adr.org. Pe lângă completarea acestui formular oferit de AAA în conformitate cu regulile și procedurile sale, partea care inițiază arbitrajul trebuie să trimită prin poștă o copie a formularului completat către cealaltă parte. Puteți trimite o copie către eBay la următoarea adresă: eBay, Inc. c/o CT Corporation System, 1108 E South Union Ave., Midvale, UT 84047. În cazul în care eBay inițiază un proces de arbitraj împotriva dvs., va trimite o copie a formularului completat la adresa fizică înregistrată în contul dvs. eBay. Orice ofertă de înțelegere între dvs. și eBay nu va fi dezvăluită arbitrului.

O audiere de arbitraj se va desfășura în țara în care locuiți sau în altă locația asupra căreia ați convenit în mod comun. Dacă valoarea cerinței este de cel mult 10.000 USD, dvs. sau eBay puteți alege să desfășurați procesul de arbitraj prin telefon sau exclusiv prin comunicări în scris, alegere care va fi obligatorie pentru dvs. și eBay, sub rezerva discreției arbitrului de a solicita audiere în persoană, dacă circumstanțele o justifică. În situațiile în care are loc audierea în persoană, dvs. și/sau eBay puteți participa telefonic, cu excepția cazului în care arbitrul prevede altfel.

Arbitrul va decide fondul tuturor reclamațiilor în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv principiile recunoscute ale echității și va onora toate revendicările de privilegiu recunoscute de lege. Arbitrul nu va fi obligat să ia hotărâri privind arbitrajele anterioare în care sunt implicați alți utilizatori, dar va fi obligat să ia hotărâri privind arbitrajele anterioare în care este implicat același utilizator eBay, în măsura în care acest lucru este cerut de legislație în vigoare. Hotărârea arbitrului va fi definitivă și obligatorie, iar hotărârea pronunțată de arbitru poate fi contestată în orice instanță competentă. 

3. Costurile arbitrajului

Plata tuturor taxelor de depunere și de administrare și a celor pentru arbitru va fi reglementată de regulile AAA, cu excepția cazului în care se stipulează altfel în acest Acord de arbitraj. Dacă valoarea cerinței este mai mare de 10.000 USD, la cererea dvs., eBay va plăti toate taxele de depunere, de administrare și pentru arbitru asociate arbitrajului. Orice cerere de plată a taxelor de către eBay trebuie trimisă prin poștă la AAA, împreună cu Cererea de arbitraj, iar eBay va face pregătirile necesare pentru a plăti toate taxele necesar direct către AAA. Dacă (a) nu respectați intenționat cerința privind Avizul de litigiu menționat mai sus sau (b) în cazul în care arbitrul stabilește că reclamațiile stipulate în arbitraj sunt fără importanță, sunteți de acord că rambursați eBay toate taxele asociate procesului de arbitraj plătit de eBay în numele dvs., pe care ar trebui altfel să le plătiți în conformitate cu regulile AAA.

4. Clauză de separabilitate

Cu excepția oricărei dispoziții din Secțiunea 1 a acestui Acord de arbitraj („Interzicerea acțiunilor colective și reprezentative și a măsurilor compensatorii neindividualizate”), dacă un arbitru sau o instanță decide că orice parte a acestui Acord de arbitraj nu este validă sau nu se poate pune în aplicare, celelalte părți ale acestui Acord de arbitraj se vor aplica în continuare.

5. Procedura de renunțare

DACĂ SUNTEȚI UTILIZATOR SAU MEMBRU NOU, PUTEȚI ALEGE SĂ RESPINGEȚI ACEST ACORD DE ARBITRAJ („RENUNȚARE”) TRIMIȚÂNDU-NE PRIN POȘTĂ O NOTIFICARE DE RENUNȚARE SCRISĂ („NOTIFICARE DE RENUNȚARE”). NOTIFICAREA DE RENUNȚARE TREBUIE SĂ FIE TIMBRATĂ CU CEL MULT 30 DE ZILE DUPĂ DATA LA CARE ACCEPTAȚI PENTRU PRIMA DATĂ CONDIȚIILE DE UTILIZARE. TREBUIE SĂ TRIMITEȚI PRIN POȘTĂ NOTIFICAREA DE RENUNȚARE LA EBAY INC., ATTN: LITIGATION DEPARTMENT, RE: OPT-OUT NOTICE, 583 WEST EBAY WAY, DRAPER, UT 84020.

Pentru confortul dvs., vă punem la dispoziție un formular pentru Notificare de renunțare. Trebuie să completați formularul și să ni-l trimiteți prin poștă pentru a renunța la Acordul de arbitraj. Trebuie să completați formularul pentru Notificarea de renunțare furnizând informațiile solicitate în formular, inclusiv numele, adresa (inclusiv adresa fizică, orașul, statul și codul poștal) și adresa de e-mail și ID-ul de utilizator asociate contului eBay Service pentru care se aplică cererea de renunțare. Pentru a fi valabilă, trebuie să semnați Notificarea de renunțare. Această procedură reprezintă singura modalitate prin care puteți renunța la Acordul de arbitraj. Dacă renunțați la Acordul de arbitraj, toate celelalte părți ale Condițiilor de utilizare și secțiunea sa privind litigiile de natură juridică se vor aplica în continuare. Renunțarea la acest Acord de arbitraj nu are niciun efect asupra acordurilor anterioare, viitoare sau a altor acorduri de arbitraj pe care le-ați putea avea cu noi.

6. Modificări viitoare ale Acordului de arbitraj

Fără a aduce atingere niciunei prevederi din acest Acord de arbitraj, dvs. și noi suntem de acord că dacă aducem modificări acestui Acord de arbitraj (altele decât o modificare a adresei de transmitere a notificărilor sau linkul site-ului furnizat aici) în viitor, respectiva modificare nu va fi aplicată niciunei reclamații trimise într-o procedură legala împotriva eBay înainte de data intrării în vigoare a modificării. Modificarea se va aplica tuturor celorlalte litigii sau reclamații reglementate de Acordul de arbitraj care au apărut sau ar putea apărea între dvs. și eBay. Vă vom anunța în legătură cu modificările acestui Acord de arbitraj publicând condițiile modificate pe https://www.ebaymainstreet.com/ cu cel puțin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a modificărilor și printr-o notificare trimisă în Centrul de mesaje eBay și/sau prin e-mail. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții modificate, vă puteți închide contul în perioada de 30 de zile și nu veți avea obligații în temeiul condițiilor modificate.

C. Forum judiciar pentru litigiile de natură juridică

Cu excepția cazului în care dvs. și noi ne punem de acord în alt mod, Acordul de arbitraj de mai sus nu se va aplica pentru dvs. sau pentru o anumită reclamație sau un anumit litigiu, fie ca rezultat al decizii de a renunța la Acordul de arbitraj sau ca rezultat al unei decizii luate de un arbitru sau printr-o hotărâre judecătorească, sunteți de acord că orice reclamație sau orice litigiu care a apărut sau ar putea apărea între dvs. și eBay trebuie rezolvat exclusiv de către un tribunal federal sau statal din Salt Lake County, Utah. Dvs. și eBay sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale a tribunalelor din Salt Lake County, Utah, în scopul soluționării tuturor acestor reclamații sau litigii.

Dacă locuiți în Regatul Unit, dvs. și eBay sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției neexclusive a tribunalelor din Regatul Unit.

Dacă locuiți într-o țară din Uniunea Europeană, cu excepția Regatului Unit, dvs. și eBay stabiliți de comun acord, pentru orice reclamații sau litigii în temeiul prezentului acord, jurisdicția tribunalelor respective, astfel cum se prevede în Acordul de utilizare general dintre dvs. și eBay în legătură cu utilizarea Serviciilor eBay. 

General

Aceste condiții și alte politicii publicate pe eBay Main Street reprezintă întregul acord dintre eBay și dvs. în legătură cu eBay Main Street, înlocuind orice părți contradictorii ale acordurilor anterioare.

Dacă nu aplicăm o anumită prevedere, nu renunțăm la dreptul de a face acest lucru mai târziu. Dacă un tribunal anulează oricare dintre aceste condiții, condițiile rămase se vor aplica în continuare. Putem atribui automat acest acord la propria noastră discreție, în conformitate cu obligația de notificare de mai jos. Vă vom trimite notificări la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o sau la adresa poștală înregistrată pe care ați furnizat-o. Notificările trimise la adresa poștală înregistrată vor fi considerate primite la cinci zile după data trimiterii. Putem actualiza oricând aceste condiții, iar actualizările vor intra în vigoare după 30 de zile de la publicarea pe https://www.ebaymainstreet.com/ sau de la trimiterea unei notificări. Nicio altă modificare a acestor condiții nu va intra în vigoare decât dacă este consemnată în scris și semnată de dvs. și eBay.

Nu este vizată sau creată nicio agenție, parteneriat, asocieri în participațiune, relații de tip angajator-angajat sau francizor-francizat prin intermediul acestor Condiții de utilizare. Dacă locuiți în Regatul Unit, o persoană care este parte a acestor Condiții de utilizare nu are niciun drept, conform Legii 1999 privind Contractele (Drepturile terților), de a aplica orice condiție din aceste Condiții de utilizare, dar acest lucru nu afectează drepturile sau despăgubirile unui terț menționat în aceste Condiții de utilizare sau care există sau sunt disponibile în afara respectivei Legi.

Orice traducere a acestor Condiții de utilizare și toate documentele aferente sunt realizate în conformitate cu cerințele locale, iar în cazurile în care apare o contradicție între versiuni, versiunea în engleză a acestor Condiții de utilizare și a tuturor documentelor aferente va prevala.NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI MODULELE COOKIE:

În Notificarea privind confidențialitatea și modulele cookie am inclus toate informațiile necesare despre gestionarea datelor dvs. personale și a drepturilor dvs. corespunzătoare.

Această Notificare privind confidențialiatea și modulele cookie este valabilă începând din 19 martie 2021. Consultați Notificarea anterioară privind confidențialitatea și modulele cookie.

1. Domeniul de aplicare și actualizările acestei Notificări privind confidențialitatea și modulele cookie 

Această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie se aplică utilizării de către dvs. a site-ului (ebaymainstreet.com) și a tuturor versiunilor locale și a funcțiilor sale (colectiv „Site-ul”), unde se face referire la această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie, indiferent de modul în care accesați sau utilizați Site-ul, inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile. Această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie se aplică și dacă se face o referire explicită la ea prin intermediul unui link sau într-un mod similar. Putem modifica oricând această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie publicând Notificarea revizuită privind confidențialitatea și modulele cookie pe acest site și indicând data intrării în vigoare a Notificării revizuite privind confidențialitatea și modulele cookie.

2. Operator

În funcție de regiunea în care vă aflați, una dintre următoarele companii din cadrul grupului eBay este responsabilă de colectarea și prelucrarea datelor dvs. personale în legătură cu furnizarea Site-ului nostru:

 • S.U.A.: eBay, Inc., 2065 Hamilton Ave, San Jose, CA, 95125, S.U.A.
 • UE: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germania
 • Pentru toate celelalte țări: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastraße 15/17, 3005 Bern, Elveția

3. Persoana de contact și responsabilul cu protecția datelor

Am desemnat responsabili cu protecția datelor în mai multe țări pentru a verifica protecția datelor dvs. personale. Dacă aveți întrebări despre această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie sau despre protecția datelor la eBay per ansamblu, puteți contacta oricând responsabilul cu protecția datelor din țara dvs. trimițând un e-mail la  [email protected]. În plus, dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie, principiile noastre globale privind protecția datelor (consultați secțiunea 6.1 Transferul de date către membrii familiei corporative eBay Inc. din secțiunea 6. Transferuri internaționale de date de mai jos) sau modul în care gestionăm datele personale, puteți contacta oricând echipa eBay responsabilă cu confidențialitatea sau responsabilul pentru prelucrarea datelor dvs. personale (pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Operator de mai sus). Acest lucru se aplică indiferent dacă am desemnat sau nu un responsabil cu protecția datelor în țara dvs.

4. Ce date personale colectăm și prelucrăm

Colectăm datele dvs. personale când utilizați Site-ul, vă conectați la eBay Main Street, ne oferiți informații prin intermediul unui formular web, vă înscrieți și posibil participați la Rețeaua de ambasadori pentru afacerile mici (SBAN), participați la o campanie sau când comunicați în alt mod cu noi. În total, colectăm următoarele date personale:

4.1 Date personale pe care le furnizați când folosiți Site-ul sau funcțiile sale:

 • Datele care vă identifică, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și ID-ul de utilizator eBay.
 • Ne puteți trimite informații suplimentare prin intermediul formularului de înscriere și al profilului dvs. pentru eBay Main Street, prin intermediul candidaturii la SBAN, al unui formular web, anchete, soluționare a litigiilor sau dacă ne contactați în legătură cu orice alt motiv referitor la Site-ul nostru. Astfel de informații pot include informații generale despre relația dvs. cu eBay (utilizați în calitate de vânzător, cumpărător etc.), interesele dvs., afacerea dvs. și activitățile afacerii dvs.
 • Alte informații pe care nu le trimiteți ca parte a participării dvs. la SBAN sau eBay Main Street, cum ar fi testimoniale, rapoarte despre experiență și editoriale, când participați la o campanie prin intermediul SBAN sau al unui eveniment din cadrul programului pentru membri Main Street („Eveniment”).

4.2 Date personale pe care le colectăm automat când folosiți Site-ul:

 • Date referitoare la interacțiunile dvs. cu Site-ul nostru și comunicările cu noi.
 • Date despre locație, inclusiv date generale de localizare (de ex., adresa IP) și date despre locația exactă a dispozitivului dvs. mobil. Vă rugăm să rețineți că pentru majoritatea dispozitivelor mobile, puteți administra sau dezactiva utilizarea serviciilor de localizare de către toate aplicațiile în meniul de setări al dispozitivului mobil.
 • Informații despre computer și conexiune, cum ar fi statistici referitoare la utilizarea de către dvs. a Site-urilor noastre, informații despre traficul de date către și de la site-uri web, adrese URL recomandate, duratele de accesare, datele despre istoricul browserului, setările de limbă și informații despre blogurile web.

4.3 Datele personale pe care le colectăm în legătură cu utilizarea de module cookie și tehnologii similare

Folosim module cookie, semnalizatoare web și tehnologii similare pentru a colecta date în timp ce utilizați Serviciile noastre. Colectăm aceste date de pe dispozitivele (inclusiv dispozitive mobile) pe care le utilizați în legătură cu Site-ul nostru. Datele colectate includ următoarele informații de utilizare și despre dispozitiv:

 • Date despre paginile pe care le accesați, durata de accesare, frecvența și durata accesărilor, linkurile pe care ați apăsat și alte acțiuni pe care le efectuați ca parte a utilizării de către dvs. a Site-urilor noastre și a conținutului trimis prin e-mail.
 • Modelul sau tipul dispozitivului, sistemul de operare și versiunea, tipul de browser și setările, ID-ul dispozitivului sau alt identificator individual al dispozitivului, ID-ul publicitar, codul individual al dispozitivului și datele despre modulele cookie (de ex., ID-ul modulului cookie).
 • Adresa IP de pe care dispozitivul accesează Serviciile.
 • Date despre locație, inclusiv date generale de localizare (de ex., adresa IP) și date despre locația exactă a dispozitivului dvs. mobil. Vă rugăm să rețineți că pentru majoritatea dispozitivelor mobile, puteți administra sau dezactiva utilizarea serviciilor de localizare de către toate aplicațiile în meniul de setări.

Pentru mai multe informații despre utilizarea de către noi a acestor tehnologii și despre opțiunile dvs., consultați Module cookie și tehnologii similare.

5. Scopurile și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor și categoriile de destinatari

Prelucrăm datele dvs. personale pentru diverse scopuri și pe baza mai multor temeiuri juridice care permit prelucrarea. De exemplu, prelucrăm datele dvs. personale pentru a oferi și a îmbunătăți Site-urile noastre, a vă transmite noutăți și comunicări și a comunica cu dvs. Transmitem informațiile dvs. și terților, inclusiv furnizorilor de servicii care acționează în numele nostru în aceste scopuri. În plus, am putea transmite datele dvs. personale companiilor din cadrul grupului eBay în scopuri operaționale și pentru a întreține Site-ul nostru.

Mai jos veți găsi un rezumat cu scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale, inclusiv categoriile de destinatari cărora le transmitem datele dvs. personale în scopurile menționate, sortate în funcție de temeiul juridic pentru această prelucrare sau transmitere:

5.1 Prelucrăm datele dvs. personale pentru a onora contractul nostru cu dvs. și a întreține Site-ul nostru. Acestea includ următoarele scopuri:

 • Întreținerea Site-ului nostru și asigurarea funcționalității sale.
 • Prelucrarea datelor generale de localizare (cum ar fi adresa IP) pentru a vă oferi acces la versiunile locale ale Site-ului (care includ conținut personalizat pe baza locației dvs. generale, de ex., Europa, S.U.A.).
 • Răspunderea la solicitări și comunicări de la dvs. Pentru aceste scopuri, v-am putea contacta prin e-mail sau, în unele cazuri limitate, prin telefon.
 • Aplicarea Condițiilor noastre de utilizare, a acestei Notificări privind confidențialitatea și modulele cookie și a altor reguli și politici.

Dacă este necesar, transmitem datele dvs. personale procesatorilor și următorilor destinatari pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise mai sus:

 • Membrii familiei corporative eBay Inc.
 • Furnizori de servicii externi
 • Operatori externi ai site-urilor, aplicațiilor, serviciilor și instrumentelor

5.2 Prelucrăm datele dvs. personale pentru a respecta obligațiile legale, la care suntem supuși. Acestea includ următoarele scopuri:

 • Participarea la investigații și proceduri (inclusiv proceduri judiciare) desfășurate de autoritățile publice sau agenții guvernamentale, în special, în scopul de detectare, investigare și urmărire penală a activităților ilegale.
 • Prevenirea, detectarea și atenuarea activităților ilegale (de ex., fraudă).
 • Respectarea cererilor de informații de la terți pe baza drepturilor legale la informare pe care le au la adresa noastră.
 • Asigurarea securității informațiilor Site-ului nostru.
 • Păstrarea și stocarea datelor dvs. personale pentru a respecta anumite cerințe juridice privind păstrarea (pentru mai multe informații despre stocarea de către eBay a datelor dvs., consultați secțiunea 7. Durata stocării și ștergerea datelor).

Dacă este necesar, transmitem datele dvs. personale procesorilor și următorilor destinatari pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise mai sus:

 • Agenții de aplicare a legii
 • Terți pe baza informațiilor reclamațiilor privind informațiile juridice împotriva noastră
 • Terți care sunt implicați în proceduri juridice, în special, dacă ne trimit un ordin judecătoresc, un mandat sau un ordin judiciar echivalent.
 • Membrii familiei corporative eBay Inc.
 • Furnizori de servicii terți

5.3 Prelucrăm datele dvs. personale pentru a proteja interesele dvs. vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice. Acestea includ următoarele scopuri:

 • Prevenirea, detectarea și investigarea activităților ilegale care ar putea duce la afectarea intereselor dvs. vitale sau a intereselor vitale ale unei alte persoane fizice, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.

Dacă este necesar, transmitem datele dvs. personale procesorilor și următorilor destinatari pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise mai sus:

 • Agenții de aplicare a legii, tribunale, agenții guvernamentale sau autorități publice, organe interguvernamentale sau supranaționale
 • Terți care sunt implicați în proceduri juridice</li>
 • Membrii familiei corporative eBay Inc.
 • Furnizori de servicii externi

5.4 Prelucrăm datele dvs. personale dacă este necesar în scopurile intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț, cu excepția cazurilor în care astfel de interese sunt înlocuite de interesele dvs. sau de libertăți sau drepturi fundamentale. Pentru a reconcilia interesele noastre legitime cu drepturile dvs., am introdus mecanisme de control adecvate. Pe această bază, prelucrăm datele dvs. în următoarele scopuri:

 • Participarea la proceduri (inclusiv proceduri judiciare) efectuate de tribunale, agenții de aplicare a legii, agenții guvernamentale sau autorități publice, organe interguvernamentale sau supranaționale, mai ales în scopul de detectare, investigare și urmărire penală a activităților ilegale, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens. Am putea presupune în mod legitim că dezvăluirea datelor este necesară pentru a evita dezavantajele iminente sau pentru a raporta o suspiciune de activitate ilegală. În astfel de cazuri, dezvăluim doar ceea ce considerăm că este necesar, cum ar fi numele, orașul, codul poștal, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa IP, reclamațiile de fraudă.
 • Protejarea intereselor legitime ale terților în legătură cu litigiile legate de drepturile civile, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens, în cazul în care am putea presupune în mod legitim că este necesar să dezvăluim datele unor astfel de terți, pentru a evita apariția dezavantajelor iminente.
 • Prevenirea, detectarea, atenuarea și investigarea fraudei, a încălcărilor de securitate și a altor activități interzise sau ilegale, inclusiv evaluarea riscurilor corespunzătoare, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.
 • Monitorizare și îmbunătățirea securității informațiilor Site-ului nostru, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.
 • Măsurarea și îmbunătățirea funcționalității Site-ului
 • Întreținerea Site-ului nostru și asigurarea funcționării sale
 • Analiza și îmbunătățirea Site-ului, de ex., revizuind datele despre utilizarea site-ului sau informațiile de la utilizatori despre pagini blocate sau care s-au închis forțat, pentru a identifica și rezolva problemele și pentru a vă oferi o experiență de utilizare îmbunătățită.
 • În măsura permisă de legislația în vigoare fără consimțământul dvs., comunicațiile cu dvs. prin intermediul poștei electronice (de ex., e-mail sau mesaj text) sau telefonic despre cele mai recente eforturi guvernamentale ale eBay care ar putea afecta experiența dvs. eBay (în conformitate cu profilul Main Street creat la înregistrare sau conform modificărilor făcute de dvs. după înscriere sau candidaturii dvs. și/sau participării la SBAN). Dacă nu doriți să primiți comunicări de la noi, vă puteți dezabona dând clic pe linkul din e-mailul pe care l-ați primit. Din motive tehnice, este posibil ca implementarea să dureze câteva zile.
 • Evaluarea calității și succesul campaniilor de marketing și informare prin e-mail (de ex., prin analize ale accesării și ale ratelor de clic).
 • Partajarea conținutului distribuit cu membrii familiei corporative eBay Inc.
 • Inițierea, pregătirea și executarea unei achiziții a companiei, de ex., în cazul unei fuziuni cu o altă companie sau preluării de către o altă companie. În cazul în care are loc un astfel de eveniment, vom solicita entității rezultate să respecte această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie în legătură cu datele dvs. personale. În cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate în alte scopuri nespecificate în această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie, veți fi anunțat(ă) din timp despre prelucrarea datelor dvs. în acest nou scop.
 • Evaluarea sau apărarea împotriva reclamațiilor juridice, inclusiv cele făcute de un utilizator împotriva altuia.

Dacă este necesar, transmitem datele dvs. personale procesorilor și următorilor destinatari pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise mai sus:

 • Furnizori de servicii externi
 • Membrii familiei corporative eBay Inc.
 • Alți utilizatori
 • Agenții de aplicare a legii, tribunale, agenții guvernamentale sau autorități publice, organe interguvernamentale sau supranaționale
 • Terți care sunt implicați în proceduri juridice
 • Alte companii în contextul achiziției unei companii

5.5 Cu consimțământul dvs., prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele motive:

 • Comunicările prin telefon sau prin mesaje text despre cele mai recente eforturi guvernamentale ale eBay care ar putea afecta experiența dvs. eBay, cu excepția cazului în care aceste comunicări sunt permise fără consimțământul dvs. în conformitate cu legislația în vigoare. Am putea apela la terți pentru a vă trimite comunicări în numele nostru
 • Alerte legislative, care vă informează despre Evenimente și despre cum să contactați oficialii guvernamentali, în cazul în care ați acceptat astfel de comunicări
 • Distribuirea informațiilor despre activitățile dvs. (ca parte a participării dvs. la SBAN sau comunicate nouă în alt mod), cum ar fi scrisori adresate oficialilor aleși, petiții semnate, cu părți interesate din politică, informații despre participarea dvs. la campanii și Evenimente (de ex., interviuri, videoclipuri)

Puteți găsi informații despre drepturile dvs. de a vă retrage consimțământul mai jos, în secțiunea 8. Drepturi în calitate de persoană vizată.

Dacă este necesar, transmitem datele dvs. personale procesorilor și următorilor destinatari pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise mai sus:

 • Părți interesate din politică și din instituțiile media
 • Furnizori de servicii externi
 • Membrii familiei corporative eBay Inc.
 • Alți terți cu care colaborăm pentru a vă oferi anumite funcții ale Site-ului nostru (așa cum este descris la obținerea consimțământului utilizatorului respectiv)

5.6 Distribuirea de date între membrii familiei corporative eBay Inc.:

Vom oferi acces la datele personale despre dvs. și alți membri ai familiei corporative eBay Inc. pentru scopurile menționate mai sus. În măsura în care alți membri ai familiei corporative eBay Inc. au acces la datele dvs. personale, aceștia vor respecta practicile care sunt cel puțin la fel de restrictive precum practicile descrise în această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie.

6. Transferurile internaționale de date

Unii destinatari ai datelor dvs. personale se află în afara țării sau au birouri în țări în care legile de protejare a datelor ar putea oferi un nivel diferit de protecție decât legislația din țara dvs. Când transmiteți date personale unor astfel de destinatari, oferim măsuri de precauție corespunzătoare.

6.1 Transferuri de date către membrii familiei corporative eBay Inc.

Transmiterea datelor personale între diferiți membri ai familiei corporative eBay Inc. (de ex., pentru a activa tranzacțiile transfrontaliere și pentru alte scopuri permise de lege) se bazează pe principii internaționale de protecție a datelor, care reprezintă regulile interne obligatorii de protecție a datelor (Reguli corporatiste obligatorii, BCR) sau în temeiul unor alte măsuri de precauție corespunzătoare (de ex., clauze standard de protecție a datelor sau aprobate de Comisia Europeană (2010/87/UE, 2001/497/CE sau 2004/915/CE)). Prin intermediul Regulilor corporatiste obligatorii, membrii familiei corporative eBay Inc. se angajează să vă protejeze datele personale și să respecte obligațiile privind protejarea datelor. Mai multe informații despre regulamentul obligatoriu la nivelul companiei și principiile noastre globale de protejare a datelor pot fi găsite în Centrul de confidențialitate eBay.

6.2 Alte transferuri de date (din Spațiul Economic European către țări terțe)

Vom transfera doar datele dvs. personale din Spațiul Economic European (SEA) către țări terțe, adică țările din afara SEA, în temeiul măsurilor de siguranță adecvate. Printre țările terțe care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor conform Comisiei Europene se numără: Andorra, Argentina, Canada (pentru companiile reglementate de Legea privind documentele electronice și protejarea informațiilor personale), Elveția, Guernsey, Insula Man, Insulele Feroe, Israel, Noua Zeelandă, Japonia, Jersey și Uruguay. În alte cazuri, eBay oferă măsurile de precauție necesare, de ex. prin încheierea de contract de protejare a datelor adoptate de Comisiunea Europeană (de ex., clauze standard de protejare a datelor (2010/87/UE, 2001/497/CE sau 2004/915/CE)) cu destinatarii sau prin intermediul altor măsuri oferite de lege. O copie a documentației măsurilor luate de noi este disponibilă la cerere.

7. Durata stocării și ștergerea datelor

Datele dvs. personale vor fi stocate de noi și de furnizorii noștri de servicii în conformitate cu legile în vigoare de protecție a datelor, în măsura necesară pentru scopurile de prelucrare prevăzute în această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie (consultați Scopurile și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor și categoriile de destinatari pentru mai multe informații despre scopurile de prelucrare). Ulterior, vom șterge datele dvs. personale în conformitate cu politica noastră de păstrare și ștergere a datelor sau vom parcurge pași pentru ca datele să devină anonime în mod corespunzător, cu excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm datele dvs. personale mai mult timp (de ex., pentru conformare legală, taxe, contabilitate sau în scopuri de auditare). În Europa, perioadele de păstrare sunt în general între 6 și 10 ani (de ex., pentru contracte, notificări și scrisori oficiale). În măsura permisă sau necesară din punct de vedere legal, restricționăm prelucrarea datelor dvs., în loc să le ștergem (de ex., restricționând accesul la ele). Acest lucru se aplică mai ales cazurilor în care s-ar putea să avem nevoie în continuare de date pentru executarea contractului sau pentru afirmarea sau apărarea împotriva reclamațiilor legale sau acolo unde o astfel de păstrare este necesară sau permisă în alt mod de lege. În aceste cazuri, durata restricției de prelucrare depinde de respectiva limitare obligatorie sau de perioadele de păstrare. Datele vor fi șterse după expirarea perioadelor de limitare sau de păstrare relevante.

Perioadele specifice de păstrare a datelor personale sunt descrise în regulamentul nostru regional privind păstrarea datelor. Durata pentru care putem păstra datele personale ar putea varia în funcție de Site-ul pe care îl furnizăm și de obligațiile noastre legale în conformitate cu legislația națională în vigoare. Următorii factori afectează în mod obișnuit perioada de păstrare:

 • Necesitatea întreținerii Site-ului Include lucruri precum întreținerea și îmbunătățirea performanței Site-ului, păstrarea în siguranță a sistemelor și păstrarea unor situații financiare și documente comerciale adecvate. Majoritatea perioadelor de păstrare sunt determinate pe baza acestei reguli generale.
 • Categorii speciale de date personale Dacă stocăm categorii speciale de date personale (de ex., date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice, apartenența la sindicate, date genetice sau biometrice care sunt prelucrate în scopul unic de identificare a persoanei fizice, date referitoare la sănătate sau la viața intimă ori orientarea sexuală a unei persoane fizice), o perioadă de păstrare mai scurtă este în general mai potrivită.
 • Prelucrarea bazată pe consimțământ a datelor personale Dacă prelucrăm date personale pe baza consimțământului (inclusiv consimțământul pentru stocarea extinsă), stocăm datele cât timp este necesar pentru a le prelucra în conformitate cu consimțământul dvs.
 • Obligații legale, contractuale sau alte obligații similare Ar putea apărea obligații de stocare corespunzătoare, de exemplu, din legi sau ordine oficiale. De asemenea, s-ar putea să fie necesară stocarea datelor personale cu referire la litigiile juridice viitoare sau în așteptare. Datele personale incluse în contracte, notificări și scrisori oficiale ar putea fi supuse obligațiilor statutare de stocare, în funcție de legislația națională.

8. Drepturile în calitate de persoană vizată

Sub rezerva unor eventuale restricții în temeiul legislației naționale, ca persoană vizată, aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării și portabilității datelor cu privire la datele dvs. personale.  În plus, vă puteți retrage consimțământul și vă puteți opune prelucrării de către noi a datelor dvs. personale în funcție de interesele noastre legitime.  De asemenea, puteți depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Detalii despre drepturile dvs.:

 • Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor personale. Ca urmare, nu mai prelucrăm datele dvs. personale pe baza acestui consimțământ în viitor. Retragerea consimțământului nu are efect asupra legalității prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • Aveți dreptul de a obține acces la datele dvs. personale care sunt prelucrate de noi. În special, puteți solicita informații în scopuri de prelucrare, categoriile de date personale în cauză, despre categoriile de destinatari cărora datele personale au fost sau vor fi dezvăluite, perioada preconizată pentru care datele personale vor fi stocate, existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale sau restricționarea prelucrării datelor personale sau de a obiecta la o astfel de prelucrare, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, orice informații disponibile cu privire la sursa datelor personale (acolo unde nu au fost colectate de dvs.), existența unui proces decizional individual automatizat, inclusiv profilare și, dacă este cazul, informații semnificative despre detaliile sale. Dreptul dvs. de acces ar putea fi limitat de legislația națională.
 • Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care vă privesc. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a vă completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor personale care vă priesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului de libertate, de exprimare și a dreptului la informații, pentru conformitate cu o obligație legală, din motive de interes public sau pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea împotriva reclamațiilor legale. Dreptul de ștergere ar putea fi limitat de legislația națională.
 • Aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării în măsura în care
  • gradul de precizie a datelor este contestat de dvs.,
  • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor personale,
  • nu mai avem nevoie de date, dar dvs. aveți nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau a vă apăra împotriva unor reclamații legale sau
  • ați contestat prelucrarea.
 • Aveți dreptul de a primi datele personale care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat frecvent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite acele date unui alt responsabil („dreptul la portabilitatea datelor”).
 • Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. De regulă, puteți contacta autoritatea de supraveghere a locului dvs. obișnuit de reședință, locului dvs. de muncă sau sediului social al responsabilului.

Dacă datele personale sunt prelucrate în temeiul intereselor noastre legitime, aveți dreptul de a obiecta prelucrarea datelor dvs. personale din motive legate de situația dvs. particulară. Acest lucru este valabil și în cazul profilării. Dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi în scopuri directe de marketing, aveți dreptul de a obiecta oricând prelucrarea datelor dvs. personale pentru un astfel de marketing, ceea ce include profilarea în măsura în care are legătură cu un astfel de marketing direct.

Exercitarea drepturilor de mai sus ale persoanelor vizate (de ex., dreptul de accesare sau de ștergere) este, în general, gratuită. În situațiile în care solicitările sunt vădit nefondate sau excesive, în special datorită caracterului lor repetitiv, s-ar putea să percepem o taxă corespunzătoare (cel mult costurile noastre reale) în conformitate cu reglementările legale aplicabile sau să refuzăm procesarea cererii.

Exercitarea drepturilor și gestionarea setărilor

Vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată prin intermediul paginii noastre de contact. În plus, nu vi se va percepe niciun comision când ne contactați.

Dacă nu doriți să primiți comunicări de la noi, vă puteți dezabona dând clic pe linkul din e-mailul pe care l-ați primit. Din motive tehnice, este posibil ca implementarea să dureze câteva zile. Pentru informații despre cum să gestionați modulele cookie și preferințele privind tehnologiile similare, consultați următoare secțiune, Module cookie și tehnologii similare.

9. Module cookie și tehnologii similare

Când utilizați Site-ul nostru, noi și terții selectați am putea utiliza module cookie și tehnologii similare pentru a vă oferi o experiență mai bună, mai rapidă și mai sigură de utilizare. Modulele cookie sunt fișiere mici de text care sunt create automat de browserul dvs. și sunt stocate pe dispozitiv când utilizați Site-ul. Puteți găsi informații detaliate despre utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor similare și despre opțiunile dvs. în Notificarea privind modulele cookie.

Modulele noastre cookie și tehnologiile similare au diferite funcții:

 • Ar putea fi necesare din punct de vedere tehnic pentru funcționarea Site-ului nostru
 • Ne ajută să optimizăm Site-ul din punct de vedere tehnic (de ex., monitorizarea mesajelor de eroare și duratele de încărcare)
 • Ne ajută să îmbunătățim experiența de utilizare (de ex., salvând dimensiunea fontului și datele introduse în formularele web).

Opțiunile dvs. privind modulele cookie

Puteți dezactiva utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor similare, dacă această opțiune este acceptată de dispozitivul dvs. Puteți administra setările pentru modulele cookie în setările browserului sau ale dispozitivului.

10. Securitatea datelor

Vă protejăm datele personale prin intermediul unor măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a minimiza riscurile asociate pierderilor de date, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat și dezvăluirii și modificării neautorizate. În acest scop, folosim programe firewall și criptarea datelor, de exemplu, precum și restricții ale accesului fizic pentru centrele noastre de date și controale de autorizare pentru accesul la date. Puteți găsi informații suplimentare despre securitatea datelor în Centrul de securitate.

11. Alte informații importante referitoare la protejarea datelor

Această secțiune include informații suplimentare importante despre protejarea datelor personale în legătură cu utilizarea Site-ului nostru, inclusiv dacă vi se solicită să furnizați date personale.

Date personale referitoare la terți

Dacă ne furnizați date personale referitoare la o altă persoană, trebuie să obțineți consimțământul acestei persoane sau dezvăluirea datelor către noi trebuie să fie altfel permisă din punct de vedere legal. Trebuie să informați cealaltă persoană în legătură cu modul în care prelucrăm datele personale în conformitate cu Notificarea privind confidențialitatea utilizatorilor.

Aveți obligația de a ne furniza datele personale?

Unele date personale pe care nu le transmiteți (de ex., datele în funcție de care vă putem identifica) sunt obligatorii pentru a vă alătura Rețelei noastre de ambasadori pentru afacerile mici sau pentru a primi comunicări de la noi. Așa cum este descris în altă secțiune a Notificării privind confidențialitatea și modulele cookie, am putea partaja aceste date cu alte companii din grupul eBay și cu furnizori de servicii, inclusiv pentru a vă oferi comunicări.

Confidențialitatea copiilor

Site-ul nostru nu este destinat utilizării de către copii. Nu colectăm cu bună știință date personale de la utilizatori care sunt considerați copii conform legislației naționale aplicabile.

12. Dezvăluiri privind confidențialitatea statală

Pentru dezvăluiri regionale suplimentare pentru cetățenii anumitor state din S.U.A., inclusiv California, vă rugăm să consultați pagina Dezvăluiri privind confidențialitatea statului.